Auteurs

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub


Mirjam Deynoot-SchaubMirjam Gevers Deynoot-Schaub studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Daarna heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam een (kwantitatief) onderzoek uitgevoerd naar de sociale interacties en spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven. Hierop promoveerde zij in 2006 en alle onderzoeksresultaten zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Sinds 2007 is Mirjam werkzaam bij het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Het NCKO doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar). Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang. Mirjam geeft leiding aan kwaliteitspeilingen binnen diverse kinderopvangsectoren en is betrokken bij de verbetering van interactievaardigheden van ROC-studenten NCKO Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.

De afgelopen jaren heeft Mirjam veel ervaring opgedaan op het gebied van (de ontwikkeling) van zowel wetenschappelijke instrumenten (ITERS-R/ECERS-R, CIP scales, meetinstrument pedagogische kwaliteit Gastouderopvang) als praktijkinstrumenten (NCKO-Kwaliteitsmonitor, monitor BSO en Monitor Gastouderopvang) voor de kinderopvang. De werkzaamheden van Mirjam voor het NCKO zijn ondergebracht bij het Kohnstamm Instituut waar zij sinds 2009 als senior-onderzoeker werkt. Voor het instituut verwerft zij regelmatig opdrachten van de Nederlandse overheid en andere instanties.

Bron: tekst en beeld www.kohnstamminstituut.nl

IRIS BOLLEN


Mirjam Deynoot-SchaubIris Bollen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2011 haar Masterdiploma Opvoedingsondersteuning behaalde. Tijdens en na haar master hield zij zich bezig met het in kaart brengen van de pedagogische kwaliteit bij verschillende kinderopvangorganisaties.

Sinds april 2012 is zij werkzaam als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, waar zij zich met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek bezig houdt. Zij is op dit moment betrokken bij de effectmeting van de peuterschool en het Pre-COOL onderzoek. Verder heeft zij meegewerkt aan verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in samenwerking met het NCKO, onderzoeken m.b.t.de gastouderopvang en onderzoek naar VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase.

Bron: tekst en beeld www.kohnstamminstituut.nl